100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ – Μέρος 2ο

Σταθμός για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την επίσημη ανακήρυξη της Κοινότητας Νεοχωρούδας είναι το 2018. Η Κοινότητα σήμερα έχει κάθε λόγο να εορτάζει το σημαντικό αυτό γεγονός.

Η Νεοχωρούδα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα είχε δραστηριοποιηθεί και ήταν το επίκεντρο όλης της γύρω υπαίθρου.

Στις 28 Ιουνίου 1918 με το βασιλικό διάταγμα «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τη Γενική Διοικήσει Θεσσαλονίκης» συστήθηκε η κοινότητα της Νεοχωρούδας με έδρα την Νεοχωρούδα και συνοικισμούς τα Τρία Χάνια, το Νταούτ-Μπαλί ,το Ντούντουλαρ, το Αραπλί και το Χαρμάνκιοϊ.

Με το πρόγραμμα “Καλλικράτης” που τέθηκε σε ισχύ από το 2011 η Νεοχωρούδα ως τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας – Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας ανήκει στον Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Για την ιστορία, το Κουρού Γενι Κιοϊ – Kuru Yeni Koy (η σημερινή Νεοχωρούδα) ανήκε στην επικράτεια του Γαζή Εβρενός Μπέη ο οποίος ήταν στην περιοχή από το 1372.

Ανεξίτηλα σημάδια στην ιστορία του χωριού άφησαν πολλοί πρόεδροι και άλλοι , πρόεδροι της Κοινότητας στα πρόσφατα χρόνια, περιμένουν τη σειρά τους στο χρόνο για να ιστοριθούν .

Η εκκλησία που διοργάνωσε την εκδήλωση εξαρχής και ήταν στενά συνδεδεμένη με την Κοινότητα, μας έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα των πεπραγμένων της Κοινότητας Νεοχωρούδας διαχρονικά και συγχρόνως να μπούμε στο κλίμα άλλων εποχών , να μάθουμε – με τη βοήθεια που προσφέρει το φωτογραφικό και αρχειακό υλικό- τα γεγονότα και τις αποφάσεις που επηρέασαν τον τόπο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Α.Γαβότσης, οι βουλευτές Θ.Καράογλου και Σ.Αναστασιάδης, οι Αντιδήμαρχοι Π.Αταμιάν, Η.Ζιακούλης και Χ.Παναγιωτίδης, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΩ και Βθμιας εκπαίδευσης Χ.Βαμβάκη Λιμπατέ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θ.Δίγκαλης, Θ.Καρύδης, Γ.Παπακωνσταντίνου, Η.Τσακαλίδης, Χ.Τερζής, Α.Πολυχρονίδης, Κ.Δούμπαλας, οι πρόεδροι τοπικών Χ.Τερζής,Τ.Λαζαρίδης, Σ.Γκάτσης,Χ.Ζέγος, και οι τοπικοί σύμβουλοι, Ν.Δελλή και Β.Λύσσα, και Σ.Ίννου.