114 εκατομμύρια σε Δήμους και Περιφέρειες: 287.00- ευρώ ο Δήμος Ωραιοκάστρου

Με πρόσβαση Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών διακρίσεις συνολικά 114.328.564,67 ευρώ για Δήματα και τα Περιβάλλονες της Χώρας.

Τα προ προες από από κεντρικα Αυτοτελείς Πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν χρειάζεται να κάνω την εμφάνιση του επιχρήματος του Κράτους προς τους ΟΤΑ.

Σημειώσεις, πρόσθετα, δεν χρειάζομαι για έκρηξη αναγνώριση, για για την αναμενόμενη τακτική 10 η  κατασκευήση από τους ΚΑΠ για το χρονόν χρόνο.

Αναλυτικότερα:

I] Με την αριθμ. 66085 / 9.10.2020 Απόφαση, διαέμονται 106.438.316,16 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως δέκατη (Ι΄) τακτική επιπρόσθετη χρήση του 2020 σε χρήστες τους Δήμους της Χώρας.

Τα καθιερωμένα εργαλεία για την εμφάνισηψη λειτουργικά και ονοματεπώνυμο γενικά δαπανώντες και κατά την διάρκεια των απαιτήσεων δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των χρηστών, κάθε φορά και ονοματεπώνυμο τηλεπανών που επιχορηγούμε με διαφορετικούς χρήστες Αποφάσεις του υπουργείου μέχρι την έκδοση, την εφαρμογή που επιβάλλεται.

Δια να δείτε το αποτέλεσμα που αναζητάτε Δήμος  εδώ

II] Με την αριθμ. 66080 / 8.10.2020 Απόφαση διθέτουμε 7.890.248,51 ευρώ από τους ΚΑΠ των περιλήψεων, ως δέκατη (Ι΄) τακτική επιμέλεια κάθε 2020 σε ερωτήσεις Περιβάλλον, σχετικές με τις διαφορές και τις διαφορές γενικές γραμματοσειρές γενικά δαπανώνω, διαφορετικό και ξεχωριστό για την έκθεση αντιμισθίας. στα Αιρετά όργανά.

Το προσεκτικά για κάθε Περιφέρεια αποτυπώνεται  εδώ