Όλη η Αλήθεια για τα Δημοτικά Τέλη

Η αύξηση των δημοτικών τελών αποτέλεσε μια απόφαση, δυσάρεστη αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνη, θαρραλέα, με απόλυτη συναίσθηση του δημόσιου συμφέροντος και της ευθύνης του Δήμου απέναντι στις νεότερες γενεές. Η ανεπάρκεια των ανταποδοτικών τελών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (ανελαστικών κυρίως) της υπηρεσίας καθαριότητας οφείλεται κυρίως:
1. Στην πρότερη μείωση των δημοτικών τελών (2011), η οποία δημιούργησε ένα διαχρονικό σωρευτικό έλλειμμα της τάξεως του € 1.500.000 περίπου.

2.  Στη μη πληρωμή τελών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά λόγω οικονομικής αδυναμίας, αλλά και κλείσιμο πολλών μεγάλων επιχειρήσεων.

3. Υστέρηση εσόδων από τις ρυθμίσεις που διενεργεί η ΔΕΗ.
4. Απουσία εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για δράσεις στον τομέα της ποιότητας ζωής γενικότερα.

 Με στόχο την επίλυση του προβλήματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

  • Λελογισμένη αύξηση των δημοτικών τελών, η οποία μεσοσταθμικά δεν υπερβαίνει το 20%,
  • Εντατικοποίηση της προσπάθειας αυστηρής επιλογής και περιορισμού των εξόδων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου,
  • Προσπάθεια αύξησης των λοιπών εσόδων,
  • Ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
  • Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. 

Ο συντελεστής δημοτικών τελών στον δήμο Ωραιοκάστρου (2014) ήταν 1,65 € ανά τ.μ. για τις κατοικίες και 3,21 € ανά τ.μ. για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 3,21 €, χωρίς καμία διαβάθμιση για βαθμιαία μείωση των συντελεστών για ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού. Οι αντίστοιχοι συντελεστές των δημοτικών τελών, μετά την αύξηση του 2016, είναι 1,20 € ανά τ.μ. για τις κατοικίες (σημειώνεται ότι προβλέπονται μειώσεις έως και 80% για τους πολυτέκνους) και 2,20 € ανά τ.μ. για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που μειώνεται βαθμιαία έως και 1,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο για στεγασμένους χώρους άνω των 6.001 τ.μ., καθώς αυξάνεται βαθμιαία το εμβαδόν.