Το προσεχές επτάµηνο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα έχουν την τελευταία ευκαιρία

Το προσεχές επτάµηνο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα έχουν την τελευταία ευκαιρία ώστε να τα νοµιµοποιήσουν µε τις ευνοϊκές διατάξεις του νόµου 4495/2017, η ισχύς του οποίου κανονικά λήγει στις 8 Νοεµβρίου, αλλά αναµένεται να επιµηκυνθεί έως τον Ιούνιο του 2020. Ωστόσο και µετά την προθεσµία αυτή, αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις θα µπορούν να νοµιµοποιηθούν µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία έχει ήδη θεσµοθετηθεί και η λειτουργία της τοποθετείται στις αρχές του επόµενου καλοκαιριού, αλλά µε αυξηµένα πρόστιµα, το ύψος των οποίων εξετάζεται να είναι ακόµα και κλιµακωτό.

 

Η µόνιµη δυνατότητα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, όµως, δεν θα έρθει χωρίς πρόσθετο κόστος, καθώς έχει ήδη ληφθεί η απόφαση το ύψος των προβλεπόµενων αναλογούντων προστίµων κατά περίπτωση να αυξηθεί: «Θα συµβουλεύαµε τους ιδιοκτήτες να ενταχθούν νωρίς. Οσο πιο αργά το κάνουν -έπειτα από κάµποσα χρόνια-, µπορεί να σηµαίνει παραπάνω επιβαρύνσεις για τους ίδιους. Καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα» σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, δίνοντας το στίγµα της ρύθµισης που θα ακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση η ρύθµιση θα αφορά µόνο τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί πριν από την 28η Ιουλίου του 2011, καθώς η ηγεσία του υπουργείου παραµένει αµετακίνητη στην «κόκκινη γραµµή» για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων που είχε καθοριστεί από τους προηγούµενους νόµους. Ως εκ τούτου και η επερχόµενη ρύθµιση δεν θα αφήνει «παράθυρο» τακτοποίησης αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί µετά το 2011.

Εκτός της ρύθµισης θα µείνουν τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση τα δασικά αυθαίρετα, καθώς δεν θεωρούνται «ώριµες» οι προτάσεις και το θέµα θα αντιµετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο.

Σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, αρχικά θα ανακοινωθεί η παράταση στην προθεσµία υπαγωγής αυθαιρέτων στον ισχύοντα νόµο, µε πιθανότερη ηµεροµηνία εκπνοής της νέας προθεσµίας την 30ή Ιουνίου 2020, ενώ υπό εξέταση είναι το ενδεχόµενο να µη συσχετίζεται η ηµεροµηνία πληρωµής του παραβόλου που νοείται σήµερα ως ηµεροµηνία υπαγωγής στον νόµο µε την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε να διευκολυνθεί ο τεχνικός κλάδος στις δηλώσεις. Οι οριστικές ηµεροµηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόµα, καθώς εξαρτώνται άµεσα από τον χρόνο ολοκλήρωσης του συστήµατος για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία τοποθετείται στα µέσα του 2020.

Ευρωπαϊκή οδηγία «βγάζει» αυθαίρετα σχεδόν όλα τα κτίρια της Ελλάδας

Η ταυτότητα είναι ένα φυσικό και ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα πρέπει να διατηρείται για κάθε κτίριο και να ενηµερώνεται µε όλα τα επικαιροποιηµένα στοιχεία (σχέδια, επεµβάσεις, συντήρηση κ.λπ.). Στην περίπτωση των αυθαιρέτων θα λειτουργεί και ως εργαλείο µε το οποίο οι ιδιοκτήτες τους θα µπορούν να συνεχίζουν να τα «τακτοποιούν» εσαεί, προκειµένου να προχωρήσουν σε δικαιοπραξίες όπως οι µεταβιβάσεις. Με τη διαδικασία αυτή ουσιαστικά τα αυθαίρετα θα µπορούν να τακτοποιούνται µόνιµα, αλλά µε υψηλότερα πρόστιµα, το ύψος των οποίων αναµένεται να εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος της αυθαιρεσίας αλλά και ο χρόνος καθυστέρησης της δήλωσής του κ.λπ. Αντίθετα, για τις µικροαυθαιρεσίες -πολλές εκ των οποίων έχουν γίνει και εν αγνοία των ιδιοκτητώνη Πολιτεία αναµένεται να είναι πιο ελαστική.

Στον αέρα 350.000 κτίσματα

Παράλληλα η νέα ρύθµιση του υπουργείου θα δίνει λύση και στις µη περαιωµένες τακτοποιήσεις του προηγούµενου νόµου, του 4178, οι οποίες κινδυνεύουν ακόµα και µε ακύρωση, καθώς σε χιλιάδες περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών και σχεδίων. Αποτέλεσµα είναι να βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στον «αέρα» περισσότερα από 350.000 αυθαίρετα κτίσµατα, για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε «τακτοποίηση». Πρόκειται για αυθαίρετα, για τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποπληρωθεί παράβολα και µεγάλο µέρος ή και το σύνολο των προστίµων και ως εκ τούτου δεν υπήρχε λόγος µεταφοράς τους, αφού ο ισχύων νόµος προσφέρει µεν χαµηλότερα πρόστιµα και διευκολύνσεις, αλλά έχει αυστηρότερους όρους υπαγωγής.

Ωστόσο από τα 670.000 δηλωµένα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας εκτιµάται ότι για περισσότερα από τα µισά δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή δικαιολογητικών από τους µηχανικούς. Ετσι, ενώ τα κτίσµατα έχουν ήδη τακτοποιηθεί, οι αιτήσεις υπαγωγής που έχουν γίνει µπορεί να θεωρηθούν νοµικά άκυρες. Για τις περιπτώσεις αυτές, για τις οποίες η προθεσµία διεκπεραίωσης λήγει σήµερα, συζητείται µεταξύ άλλων η χορήγηση κλιµακωτής τρίµηνης παράτασης ανάλογα µε την ηµεροµηνία µεταφοράς.

Ο τεχνικός κλάδος έχει ήδη αποστείλει σειρά επιστολών στο υπουργείο, µε τις οποίες ζητά παρατάσεις επικαλούµενος αλληλοσυγκρουόµενες ερµηνείες σε συνδυασµό µε τις οδηγίες του συλλόγου συµβολαιογράφων, οι οποίες αναγκάζουν συχνά τους µηχανικούς να επανέρχονται σε ολοκληρωµένες δηλώσεις, να τις «ανοίγουν» και να τις «διορθώνουν», προκειµένου να ξεπεραστούν σφάλµατα παλαιότερων τίτλων και να είναι εφικτές οι νέες δικαιοπραξίες