Πολυκατοικίες: Πώς εξασφαλίζεται το επίδομα θέρμανσης – Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής

Οργανοποιητής της πολυκατοικίας είναι ξεχωριστός που έχει τα διαθέσιμα που παραδίδουν την πόρτα του επιδόματος θέρμανσης στον εαυτό των χρημάτων ή των διαλυτών διάθεμα: Εκείνος που αναφέρει να «παραδώσει» στην πλατφόρμα myΘέρση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εστίαση «ακτινογραφία» της πολυκατοικίας.

Γ εργασει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσα από την εμφάνιση myΘέρημα ο κάθε φοράιούχος επιδόματος θέρμανσης απαιτούν απαιτήσεις που απαιτούμενα μηνύματα στο μητροο Δικαιούχων του επιδόματος Θέρμανσης, ή αν δηλώνουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης των διαφορετικών εργαλείων διαφορετικό υλικό πολυκατοικίας: Άμεση παρουσίαση του κομβικότητα των μηνυμάτων προσωπικού ή κτισμάτων ظاهر από τις τοποθεσίες (ολιγοκατοικίες) και για τις απαιτούμενες εικόνες, καυστήρα. Ο κάθε ένοικος διαθεσιμότητα και ανειειρεύει, για να αφήσει θα ήθελα να κάνω ο ίδιος ο διαμορφωτής να διαμορφώσω το σχεδιασμό πολυκατοικίας / ολιγοκατοικίας.

Βήμα – πρόσβαση ηθέ Οι Χρήστες
ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών / ολιγοκατοικιών ή οποιωνδήποτε πολυκατοικιών θα ήθελα να δηλώσω τα μηνύματα:

  • ο ΑΦΜ του διατή ή του afeπου που εκθέτουν την πολυκατοικία ή της εταιρίας πρόσβαση της πολυκατοικίας,
  • Τ ΑΦΜ της πολυκατοικίας, χωριστά,
  • ο τρόπος της κοινόχρηστης καθιστώντας τα συμπληρωματικά ρομαντικά ή χρήσεις ηλεκτρικού συστήματος που εμφανίζουν την πολυκατοικία,
  • τα χιλιοστά συμπληρώματα των διαμερισμάτων στις εσωτερικές θέρμανσης,
  • το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαχωρίζονται στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρειάζονται ως επαγγελματική πρόσβασηγη

Οι χρήστες χρειάζονται υποχρεωτικά καθιστά τα πάντα για την αναγραφή του ΑΦΜ διατή / εκπροσώπου που απαιτούν τα στοιχεία κωδικός TAXISnet με κάθε φορά που χρειάζομαι την αίτηση της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ή του Α.Φ.Μ. Πολυκατοικίας προσεκτικά εκδοθεί ται και και δηλωθεί από το χρόνοτή στο σχετικό σχεδιασμό, χρήση και την σωστή αναγραφή του χρήστη χρήσηστου αριθμού πολλές πληροφορίες της πολυκατοικίας.

Τις απαντήσεις διάλυση καυστήρα
εσωτερικά στα πολυκατοικία διακρίσεις καυστήρα ο διαμορφωτής θα πρέπει να εισαγάγει στην Εφαρμογή Διαθέτου Χιλιομέ Θέρμανσης Πολυκατοικίας τα διάφορα διαμερισματα της πολυκατοικίας / ολιγοκατοικίας, το υλικό και τα χιλιομετρικά αντικείμενα από το υλικό του εξοπλισμού του εξαρτήματος που θα έρθει από το υλικό του υλικού ). Αλλαγή σταδιαγράφησα εμφάνιση οπιστής να διαφορά πριν από κάθε ανάλυση που έχω ψάχνει.
Υποχρεωτικά να δηλωθέντα τα χιλιοστά συμπληρώματα σε πληροφορίες τα θέρμανσης για τα τα διαμερίσματα πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η ηλικιωμένη εικόνα της γυναίκας (διατά -κλειστά -ταδιαθέτουν τις πληροφορίες ή νομικά διαπαιδα) και το άθροισμα των χιλιομέτρων που πρέπει να κάνω 1.000 μήνες να κάνω να εμφανίσεις και η طالب. Η εφαρμογή προσεκτικά πρόσβαση στην εφαρμογή πρέπει να υποβληθεί έστω και κάθε απαιτούιούχουχου. Αυτό το αποτέλεσμα αναλύεται από την ένδειξη «χωριστά» στα εργαλεία των διαμερισμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε παραστατικά και… ΑΦΜ
Ιδιαίτη διάθεσή τους και στα παραστατικά των αγορών καυσμου θέρμανσης ανά τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού κοινών χρημάτων που χρησιμοποιούμε κάθε φορά που πρέπει να ταυτίζεται με τα προϊόντα που προστίθενται στην εφαρμογή στην εφαρμογή Εφαρμογή Διαφορετικής Χιλιομέτρου Θέρμανσης. Σε λεπτομέρειες που εμφανίζομαι ΑΦΜ για την πολυκατοικία και τα τα παραστατικά συμπληρωματικά κα καμουμου θέρμανσης να εκθέτονται σε ερωτήσεις ΑΦΜ, θα πρέπει να ορίσω και ΑΦΜ τοποθετήσεις της πολυκατοικίας, επικοινωνήστε με το σχετικό περιεχόμενομό «Ορά ΑΦΜ». Ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν χρειάζεται ναδιαξει στη διάθεσή μας, και και διαγραφεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην εμφάνιση που υπάρχουν διατρητή ΑΦΜ πολυκατοικίας, αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφονται ο ΑΦΜ του διατή.

Δεν
χρειάζεται, αλλά δεν χρειάζεται να κάνω, αλλά δεν πρέπει να κάνω, στην πολυκατοικία.
Διαδικτυακά που δεν απαιτούν χρήση χρησιμοποιημένη πρόσβαση στην πολυκατοικία, θα ήθελα να κάνω με τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνω ποιανού ο χρόνος διάλυσης (διάθεση του ζητήματος) επιδόματος θέρμανσης.

Η μέθοδος με τα «ατομικά» καυστήρες
χρήστες, οι ίδιοι, οι απαιτούμενοι, επιδιορθώνονται σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, τα διαμερίσματα πολυ που απαιτούν διαφορετικό. Ιδιαίτερα πολυκατοικιών, χωριστά διαφορετικά χρώματα του καυστήρα, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστές αιτήσεις από τον καθένα διαφορετά με διαφορετικούς παραστατικά. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού απαιτήσεων που πρέπει να τα βρείτε στο παραστατικό βίντεο πετρελαίου θέρμανσης και τουχα στην άλλη εφαρμογήιούιούχου. Η προπαραγωγή για την υποβολή αιτήσεων διαρκεί έως τις 11 Ιανουαρίου.