Ποιοι 8 Δήμοι χρηματοδοτούνται μέχρι στιγμής για απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί απαλλοτριώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων σε όλη την Ελλάδα. Εξελίσσονται ήδη δύο Προγράμματα, ενεργοποιούνται ποσά από παλαιότερες παρακαταθήκες.

Έχουν ήδη εκταμιευθεί προς τους δικαιούχους: 4.963.928,57 € για τους Δήμους

– Αθηναίων,

– Κορινθίων,

– Τρίπολης και

– Σερρών

Έχουν ήδη εγκριθεί από το ΔΣ του Ταμείου:1.056.283,58 € για τους Δήμους

– Αγίου Δημητρίου Αττικής,

– Βέροιας,

– Ιλίου.

Έχουν ήδη δεσμευτεί, προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση: 4.162.196,31 € για τους Δήμους

– Θεσσαλονίκης και

– Σερρών.