Ποιοι βγαίνουν σε σύνταξη φέτος από το ΙΚΑ και ποιοι «πάνε» για του χρόνου (παραδείγματα)

Αίτηση για σύνταξη από το ΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν φέτος οι εξής κατηγορίες:

Προσοχή: Για μειωμένη αποχωρούν στα 55 φέτος και στα 56,9 το 2021. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο το 2010 που έκλισε τα 55 το 2018 αποχωρεί άμεσα με μειωμένη, ενώ για πλήρη θα περιμένει το 61ο έτος.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα και ανθυγιεινά, τα οποία συμπληρώνονται μετά το 2015. Παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 62.