ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 18ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 18ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ