ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 16ης (18-09-2019) τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της ημερήσιας διάταξης της 16ης (18-09-2019) τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ