Πίνακας θεμάτων της 8ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ των θεμάτων της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της 8ης (04-05-2018) έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006).