Πίνακας θεμάτων της 13ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ 2018

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της ημερήσιας διάταξης της 13ης (19-06-2018) τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:10322/15-6-2018 Αριθμός πρακτικού:13o Αρ.Συνεδρίασης:13/19-6-2018

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ