Ισολογισμός 2017 του Δήμου Ωραιοκάστρου–Τα οικονομικά αποτελέσματα δικαιώνουν απόλυτα την στρατηγική της διοικησης

 

Δήμος Ωραιοκάστρου -Ισολογισμός 2017

   Κύριες εξελίξεις

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξορθολογισμού και επιτάχυνση της διαδικασίας ενδυνάμωσης του ισολογισμού του Δήμου.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων πέρασαν σε θετικά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 943.000 από ζημίες ύψους € 451.000 το 2016.
 • Αύξηση των συνολικών εσόδων, παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 14.418.000 από € 12.970.000 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11,16%.
 • Αισθητή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού των γενικών λειτουργικών εξόδων και της αύξησης των εσόδων. Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε € 1.443.000 από € 981.000 το 2016 και αφορά πλέον στο 12,9% των εσόδων από 9% το 2016.
 • Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τη χρήση του 2017 διενεργήθηκαν προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων παρελθόντων ετών ύψους € 400.000.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

 • Μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 26,1% με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε € 1.895.000 από € 2.566.000 το 2016. Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αφορά πλέον στο 50,25% των συνολικών υποχρεώσεων, από 48,05% το 2016.
 • Μείωση των συνολικών υποχρεώσεων κατά 29,3%, με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν σε € 3.771.000 από € 5.340.000 το 2016.
 • Η ρευστότητα του Δήμου εμφανίζεται βελτιωμένη παρά την συνεχιζόμενη οικονομική στενότητα.
 • Τα διαθέσιμα του Δήμου ανήλθαν σε € 6.036.000 από € 5.335.000 το 2016.
 • Το χρηματοοικονομικό κόστος κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (€ 53.000 από € 73.000 το 2016).
 • Ο φόρος εισοδήματος χρήσης ανήλθε σε € 239.000 από € 367.000 το 2016.

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Γαβότσης Αστέριος δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017 δικαιώνουν απόλυτα την στρατηγική μας επιλογή, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, να εξυγιάνουμε πραγματικά και όχι λογιστικά τα οικονομικά του Δήμου μας. Πετύχαμε την αύξηση των εσόδων, εξορθολογήσαμε τις δαπάνες μας και  μειώσαμε σημαντικά τις συνολικές μας υποχρεώσεις, ενώ η οικονομική χρήση έκλεισε με πλεόνασμα ύψους € 943.000. Ταυτόχρονα δρομολογούμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του Δήμου μας, όμως δεν σταματάμε εδώ. Κοιτάμε τους συμπολίτες μας στα μάτια και τους ζητάμε να μας εμπιστευτούν και πάλι,  για άλλα τέσσερα χρόνια, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη του Δήμου Ωραιοκάστρου που έχει και σχέδιο και το ανθρώπινο δυναμικό για να συνεχίσει να βρίσκεται το Ωραιόκαστρο εκεί που του αξίζει. Τα έργα μας το αποδεικνύουν».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Κοϊτσίδης Παναγιώτης δήλωσε:

«Το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για το Δήμο Ωραιοκάστρου, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς ενώ σηματοδότησαν την αντιστροφή της τάσης και το πέρασμα των οικονομικών του Δήμου μας σε μια νέα εποχή με νέες δυνατότητες και νέες προκλήσεις. Η δημιουργία μόνιμων προϋποθέσεων διατηρήσιμης κερδοφορίας προκειμένου ο Δήμος Ωραιοκάστρου να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση μεσοπρόθεσμα, δεδομένης της ρευστότητας που παρουσιάζει το εγχώριο αλλά και το διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, αποτελεί για μένα βασικό στόχο και προτεραιότητα. Θεωρώ χρέος μου να συνεχίσω να εργάζομαι, τιμώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και του Δημάρχου, μαζί με όλους ανεξαιρέτως  τους συναδέλφους μου του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου , για την περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών του Δήμου μας με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας».