Η πληρέστερη οργάνωση του Δημοτικού Αρχείου για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Ωραιοκάστρου σε σεμινάριο

Η πληρέστερη οργάνωση του Δημοτικού Αρχείου, ήταν για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Ωραιοκάστρου, το θέμα επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους υπαλλήλους του Δήμου. Το σεμινάριο που οργανώθηκε από τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δημάρχου σε Διοικητικά Θέματα, Αθ. Καρύδη, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο του Κράτους, παρακολούθησαν σήμερα, υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Κατά τη διάρκεια του, η εκπρόσωπος του Ιστορικού Αρχείου του Κράτους, Ιορ. Χατζηϊσαάκ, παρουσίασε στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου ειδικές μεθοδολογίες με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη διατήρηση και εκκαθάριση του σύγχρονου αρχείου, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου.