Η Επιμελητηριακή Κοινότητα της χώρας ζητά άμεσες παρεμβάσεις

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα της χώρας ζητά από την κυβέρνηση να συμπεριληφθούν στο νέο στρατηγικό σχέδιο μέτρα για τις επενδύσεις, την απασχόληση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Άμεσες παρεμβάσεις σε μία σειρά παραμέτρων που επηρεάζουν γενικά την οικονομία και ειδικά την επιχειρηματικότητα αλλά και στα κρίσιμα θέματα που προσδιορίζουν τα στάδια μετάβασης σε μια νέα κανονικότητα ζητά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής (Π.Ε.Σ.Α.), με υπόμνημα προτάσεων που υπέβαλε στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

  
  • Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.
  • Στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων και της απασχόλησης.
  • Επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μεταξύ των άλλων, με βάση τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από την Επιμελητηριακή κοινότητα και οι οποίες είναι σε γνώση της κυβέρνησης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στη στήριξη των τομέων της ακτοπλοΐας, των λιμανιών, της ναυπηγοεπισκευής, του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά μετά και την απόλυτα επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας του ιατρικού τουρισμού, τα οφέλη των οποίων είναι προφανή για την χώρα.

Κύριο στοιχείο της νέας πολιτικής που διαμορφώνει η κρίση της πανδημίας πρέπει να είναι η διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και η εξεύρεση της απαιτούμενης «χρυσής τομής» ώστε οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος επισφαλούς δανεισμού.

Πέραν τούτων, επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα μια ενδελεχής συζήτηση για την ουσιαστική ενίσχυση και άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, της ενέργειας, της αγροδιατροφής, των logistics, των γενοσήμων φαρμάκων, αλλά και της μεταποίησης όλων των βαθμίδων, ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό υπόβαθρο δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν, και είναι, ο βασικός πυλώνας στήριξης της απασχόλησης.

Η ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη: πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, τραπεζικό σύστημα, αλλά και η επιστροφή μετά από πολλές δεκαετίες στην κουλτούρα της παραγωγής – κατασκευής, με προτεραιότητα στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, απαιτούνται για την αποφυγή σπατάλης κοινοτικών πόρων και νέου κύματος υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

pesa1.jpg

Ο πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, εκφράζει με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική δυναμική μετά την κρίση. Η θέσπιση των μέτρων επανεκκίνησης θα πρέπει να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μία σημαντική διαρθρωτική προσαρμογή με βελτίωση των συνθηκών για τις επιχειρήσεις, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε πιθανές μελλοντικές δυσκολίες.

Στην Αττική, διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να διαμορφώσουμε στο μέλλον ένα παραγωγικό μοντέλο που να αξιοποιεί στρατηγικά τα πλεονεκτήματα, με βάση τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Η χώρα μας κατάφερε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη απειλή, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο θετικό πρότυπο. Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και ομοψυχία. Με την ίδια συνταγή και ταχύτητα, η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια της Αττικής οφείλουμε να συνεχίσουμε προκειμένου να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της νέας επόμενης μέρας.