Η αλήθεια για την συγχώνευση των τριών ληξιαρχείων του δήμου σε ένα

Με Απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επανακαθορίζονται τα Ληξιαρχεία σε έξι δήμους της χώρας, με έναν από αυτούς, τον δήμο Ωραιοκάστρου, που πλέον θα αποτελεί εφεξής ιδία Ληξιαρχική Περιφέρεια, η οποία θα ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις, δηλαδή τη συγχώνευση του Ληξιαρχείου Καλλιθέας και του Ληξιαρχείου Μυγδονίας με το Ληξιαρχείο Ωραιοκάστρου, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα του Δήμου στο Ωραιόκαστρο. Διευκρινίζεται επίσης ότι η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν εγγράφων αιτημάτων των οικείων Δήμων.
Αυτή πράγματι είναι η μισή αλήθεια…