ΕΛΣΤΑΤ: Σε ύφεση η ελληνική οικονομία από το πρώτο τρίμηνο του 2020

Σε ύφεση πέρασε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο με το ελληνικό ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 0,9% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 και κατά 1,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Μεγάλη πτώση 8,4% στις επενδύσεις σε τριμηνιαία βάση. Στοίχημα τώρα το εύρος της ύφεσης στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο που θα κρίνει και τη ζημιά στην ελληνικη οικονομία εξαιτίας του Covid 19

Ύφεση 0,9% σε ετήσια βάση κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο ενσωματώνοντας τις πρώτες επιπτώσεις από το lockdown της οικονομίας στα μέσα Μαρτίου. Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 η ύφεση διαμορφώθηκε στο 1,6%. Τα στοιχεία δεν είναι ενδεικτικά του εύρους των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων στην οικονομία καθώς ενσωματώνεται ένα μικρό μόνο διάστημα περιορισμών, σε μια οικονομία που όδευε τους πρώτους δύο μήνες του έτους σε μια δυναμική ανάκαμψη. Το κλειδί θα είναι τα στοιχεία του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου που θα ενσωματώνεται ολόκληρη η περίοδος των περιοριστικών μέτρων αλλά και οι μεγάλες επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή:

• Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το 1ο τρίμηνο 2020, παρουσίασε μείωση κατά 1,6%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2019, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 0,9% .

• Τα στοιχεία αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι συνήθεις πηγές δεδομένων, καθώς και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Σε τριμηνιαία βάση:

1. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,4%.

2. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 8,4%.

3. Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,1%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,3%.

4. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,4%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8,0%.

Σε ετήσια βάση:

  1. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
  2. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
  3. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,01%.
  4. Oι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%