Εθελοντική αιμοδοσία από τον Ι.Ν.Αγ. Αθανασίου Παλαιοκάστρου