ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ των Αντιδημαρχιών Οικονομικού-Τεχνικών Έργων-Καθαριότητας και Πολιτισμού

 

Στον απολογισμό των τριών χρόνων της θητείας της προχώρησε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη συλλογική προσπάθεια που έγινε κατά τη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων τονίζοντας ότι «ενωμένοι όπως πάντα, αποφασισμένοι όσο ποτέ, παρουσιαζόμαστε μπροστά σας για να κάνουμε τον απολογισμό των τριών χρόνων της διοίκησής μας και εσείς είστε οι μόνοι που μπορείτε να μας κρίνετε και μάλιστα με αυστηρότητα. Εξάλλου, στόχος μας δεν είναι να είμαστε αρεστοί, αλλά χρήσιμοι στην τοπική κοινωνία».

Οικονομικός και Διοικητικός Τομέας

Σε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του ο κ. Γαβότσης αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία του δήμου τονίζοντας ότι η σημερινή διοίκηση ανέλαβε τα ηνία του δήμου εν μέσω έντονης οικονομικής ύφεσης, αβεβαιότητας και ανασφάλειας για το μέλλον. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου υποστήριξε ότι οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου μας δεν ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε, στη μεγάλη πρόκληση της ενοποίησης του Δήμου Ωραιοκάστρου (οι τρεις πρώην καποδιστριακοί δήμοι να γίνουν ένας ουσιαστικά και όχι διοικητικά). «Για την ακρίβεια δεν προσαρμόστηκαν ποτέ στα νέα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Εμείς ως διοίκηση χτίσαμε σε ό,τι καλό βρήκαμε από τις προηγούμενες διοικήσεις, βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες αλλά και δημιουργώντας νέες υποδομές. Δεν έχουμε την ανάγκη του ετεροπροσδιορισμού και της στείρας πολιτικής αντιδικίας. Όμως πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένους ελλειμματικούς τομείς δράσης της προηγούμενης διοίκησης που δημιούργησαν προβλήματα και δυσκολίες στη δική μας διοίκηση τα πρώτα χρόνια ανάληψης των καθηκόντων μας. Για το λόγο αυτό τα δύο πρώτα χρόνια αναλωθήκαμε στην επίλυση προβλημάτων που κληρονομήσαμε. Αυτό αποτέλεσε τροχοπέδη στη δημιουργία έργου», είπε ο κ. Γαβότσης και αναφέρθηκε σε ορισμένες επιπτώσεις από τις ελλειμματικές προηγούμενες διοικήσεις όπως:
• Μείωση εσόδων με ευθύνη των διοικήσεων. Η μείωση των δημοτικών τελών το 2011 δημιούργησε στα τέλη του 2016 ένα σωρευτικό έλλειμμα στον τομέα της καθαριότητας της τάξεως του 1.500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, καμία ενέργεια για είσπραξη αυτών που δικαιούται ο δήμος.
• Κανένας έλεγχος δαπανών.
• Κατασπατάληση πόρων σε δράσεις και έργα χωρίς καμία προστιθέμενη αξία και ανταποδοτικότητα.
• Ο τομέας της καθαριότητας υπολειτουργούσε.
• Ο δημόσιος χώρος είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη του.
• Ίδια εικόνα εγκατάλειψης συναντήσαμε και στον κρίσιμο τομέα της παιδείας.
• Κοινωνική μέριμνα, κοινωνική αλληλεγγύη και πολιτισμός. Αντίστοιχες δράσεις δεν υπήρξαν από τις προηγούμενες παρατάξεις που άσκησαν διοίκηση στον τόπο μας.
• Απουσία αναζήτησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να συμβασιοποιηθούν έργα από ίδια διαθέσιμα. Το γεγονός αυτό έδεσε τα χέρια της επόμενης διοίκησης καθώς ο Δήμος δεν διέθετε καμία ρευστότητα άρα και καμία δυνατότητα να εφαρμόσει το πρόγραμμα του βραχυπρόθεσμα.

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου αναφερόμενος σε οικονομικά στοιχεία από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής τόνισε ότι:
«Στα τέλη του 2014, παραλάβαμε (υπογραμμίζω με επίσημα στοιχεία ισολογισμών 2014 και 2016 – ελεγμένα από ορκωτούς λογιστές):
• Έσοδα € 13.000.000. Στα τέλη του 2016 και μετά από μια 3ετία έντονης οικονομικής ύφεσης διατηρήσαμε τα έσοδα στα ίδια επίπεδα ενώ με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017 τα έσοδά μας κινούνται αισθητά ανοδικά. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.
• Παραλάβαμε γενικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 1.788.000. Το 2016 τα περιορίσαμε κατά € 500.000 και αποτελούν πλέον το 15% των εσόδων μας. Σήμερα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω εξορθολογισμό και μείωση δαπανών.
• Ο τραπεζικός δανεισμός το 2014 ανέρχονταν σε € 4.090.000. Το 2016 ανέρχονταν σε € 2.566.000. Στα τέλη του 2017 θα είναι € 1.895.000. Μειώσαμε δηλ μέσα σε μια 3ετία τον τραπεζικό δανεισμό κατά € 2.195.000. Σε συνθήκες έντονης οικονομικής στενότητας. Σε ποσοστό η μείωση ανέρχεται σε 53,66%.
• Ταυτόχρονα επαναδιαπραγματευθήκαμε το επιτόκιο δανεισμού. Αποτέλεσμα είναι το 2016 να πληρώσουμε τόκους για το δανεισμό μας € 73.000 από € 140.000 το 2014. Ποσοστιαία μείωση 47,8%.
• Παραλάβαμε υπόλοιπα προμηθευτών € 1.516.000 το 2014. Το 2016 τα υπόλοιπα προμηθευτών ανέρχονταν σε € 1.095.000, μειωμένα δηλαδή κατά € 421.000. Ποσοστιαία μείωση της τάξεως 27,7%.
• Μειώσαμε τις συνολικές μας υποχρεώσεις κατά € 1.811.000. Η προηγούμενη διοίκηση μας παρέδωσε υποχρεώσεις € 7.151.000 ενώ στα τέλη του 2016 μειώθηκαν σε € 5.340.000. Ποσοστό μείωσης 25,3%.
Με λίγα λόγια εξορθολογίσαμε τον ισολογισμό του δήμου μας, βελτιώνοντας σχεδόν το σύνολο των οικονομικών μεγεθών».

Δημοτικά τέλη
Ο κ. Γαβότσης εξήγησε τους λόγους που η δημοτική αρχή προχώρησε στην αύξηση των δημοτικών τελών τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται «για μια απόφαση, δυσάρεστη αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνη, θαρραλέα, με απόλυτη συναίσθηση του δημόσιου συμφέροντος και της ευθύνης μας απέναντι στις νεότερες γενεές». «Θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι τα ανταποδοτικά τέλη δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (ανελαστικών κυρίως) της υπηρεσίας καθαριότητας για τους εξής λόγους:
1. Η μείωση των δημοτικών τελών το 2011 δημιούργησε ένα διαχρονικό σωρευτικό έλλειμμα της τάξεως του € 1.500.000 περίπου.
2. Υστέρηση εσόδων από το κλείσιμο πολλών μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών.
3. Μη πληρωμή τελών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά λόγω οικονομικής αδυναμίας.
4. Υστέρηση εσόδων από τις ρυθμίσεις που διενεργεί η ΔΕΗ.
5. Απουσία εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για δράσεις στον τομέα της ποιότητας ζωής γενικότερα» είπε ο κ. Γαβότσης και συμπλήρωσε ότι «λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα αυτά είχαμε δυο δρόμους να βαδίσουμε. Ο πρώτος και ο ευκολότερος ήταν να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, (πιστέψτε με λογιστικά είχαμε την δυνατότητα να το κάνουμε!), να στρουθοκαμηλίσουμε και να προχωρήσουμε χωρίς ‘‘κανένα πρόβλημα’’. Αποτέλεσμα; Θα συνεχίζαμε να εγκληματούμε εις βάρος της κοινωνίας και κυρίως εις βάρος των παιδιών μας, των μελλοντικών γενεών. Ο δεύτερος, αλλά και δυσκολότερος δρόμος, ήταν ο δρόμος της σύνεσης, της υπευθυνότητας, της συναίσθησης του δημοσίου συμφέροντος, της ποιοτικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Για εμάς για την παράταξή μας δεν τίθενται τέτοια διλλήματα. Το μεγάλο στοίχημα της διοίκησής μας είναι και θα είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικονομικών του Δήμου μας προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της αλλά ιδιαίτερα των παιδιών μας και των γενεών που έρχονται».

«Πήραμε λοιπόν την απόφαση και προχωρήσαμε σε λελογισμένη αύξηση των δημοτικών τελών η οποία μεσοσταθμικά δεν υπερβαίνει το 20%, συνέχιση της προσπάθειας συμμαζέματος των εξόδων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου, συνέχιση της προσπάθειας για αύξηση των λοιπών εσόδων, ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης», δήλωσε ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη λυσσαλέα, όπως χαρακτήρισε, κριτική που δέχθηκε η δημοτική αρχή. «Δεχθήκαμε κριτική από τις παρωχημένες και ξεπερασμένες δυνάμεις του χθες. Δεχθήκαμε κριτική απ αυτούς που μόλις πριν μερικά χρόνια επέβαλαν στον τότε Δήμο Ωραιοκάστρου δημοτικά τέλη κατά πολύ αυξημένα από τα σημερινά και μετά από την λελογισμένη αύξηση που κάναμε εμείς. Ο συντελεστής δημοτικών τελών στον τότε δήμο Ωραιοκάστρου ήταν 1,65 € ανά τ.μ. για τις κατοικίες και 3,21 € ανά τ.μ. παρακαλώ για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. 3,21 € για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες χωρίς καμία μάλιστα διαβάθμιση για βαθμιαία μείωση των συντελεστών για ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού. Οι αντίστοιχοι συντελεστές των δημοτικών τελών σήμερα και μετά την αύξηση του 2016 είναι 1,20 € ανά τ.μ. για τις κατοικίες (σημειώνεται ότι προβλέπονται μειώσεις έως και 80% για τους συμπολίτες μας πολυτέκνους) και 2,20 € ανά τ.μ. για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που μειώνεται βαθμιαία έως και 1,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο για στεγασμένους χώρους άνω των 6.001 τ.μ., καθώς αυξάνεται βαθμιαία το εμβαδόν».

Ο δήμαρχος παρέθεσε επίσης μερικές ακόμη πρωτοβουλίες σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα ο κ. Γαβότσης ανέφερε ότι:
• Την άνοιξη του 2017 με εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών προχώρησα στη σύσταση επιτροπής για την ολοκλήρωση του Ε9 του ενιαίου δήμου Ωραιοκάστρου.
• Ο δήμος προχώρησε σε εξορθολογισμό λειτουργίας των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μας. Τις επόμενες βδομάδες είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι θα ρθει στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, γεγονός που θα μας επιτρέψει με περισσότερη ευελιξία να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας για ορθολογικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού μας και της εναρμόνισης των υπηρεσιών με βάση τις σημερινές αλλά και μελλοντικές μας ανάγκες.
• Προχωρήσαμε στην ενίσχυση του τμήματος εσόδων ενώ εντατικοποιείται η προσπάθειά μας για είσπραξη παλαιοτέρων απαιτήσεων.
• Δρομολογήσαμε την ενοποίηση των 3 ληξιαρχείων του δήμου μας, ωστόσο με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών καθυστερεί η υλοποίηση καθώς προηγείται η έναρξη λειτουργίας του θεσμού του μητρώου του πολίτη.
• Προχωρήσαμε στις αρχές του 2017 στην μετεγκατάσταση του ΚΕΠ Ωραιοκάστρου σε ιδιόκτητο χώρο εξοικονομώντας έτσι χρήματα ενώ αναβαθμίσαμε, με τη διεύρυνση του ωραρίου, τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
• Εντός του καλοκαιριού του 2017 πήραμε απόφαση και προχωρούμε στην εγκαθίδρυση ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών. Εκσυγχρονίζουμε το μηχανισμό είσπραξης των απαιτήσεων μας ενώ βελτιώνουμε και την αποτελεσματικότητά μας. Με την υλοποίηση αυτής της δράσης θα είμαστε από τους πρώτους δήμους στη Ελλάδα που θα δίνουμε 10 περίπου εναλλακτικούς ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής στους συναλλασσόμενους με τα δήμο μας.
• Αναβαθμίσαμε τη λειτουργικότητα της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου με την τοποθέτηση προτζέκτορα, on – line συνεδριάσεις και μικροφωνικής ενώ σε όλο το κτίριο διοίκησης υπάρχει ελεύθερο internet.
• Εφαρμόζουμε από το 2014 ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
• Ανανεώσαμε την ιστοσελίδα του Δήμου ενώ υπάρχει δυνατότητα on-line δημοσίευσης στοιχείων προϋπολογισμού με γραφήματα και δείκτες
• Από το 2015 υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών
• Ενεργοποιήσαμε από το 2015 τις ψηφιακές υπογραφές
• Επεκτείνουμε σταδιακά την ελεύθερη πρόσβαση στο internet σε κτίρια και χώρους του δήμου (ενδεικτικά αναφέρω: κτίριο Δημαρχείου, κλειστό Νεοχωρούδας, πρώην δημαρχείο Μυγδονίας κ.α.).

Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων

Στο έργο που υλοποιήθηκε κατά τα πρώτα τρία έτη της θητείας του (2014-2016) αναφέρθηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.

Κατά την ομιλία του ο δήμαρχος παρουσίασε τα έργα και τις δράσεις που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Κατά τα έτη 2014-2016 από την Τεχνική Υπηρεσία υλοποιήθηκαν:

 • Έργα & Μελέτες οδοποιίας, προϋπολογισμού 2.435.980,00€

 • Αντιπλημμυρικά Έργα & Μελέτες, προϋπολογισμού 1.455.963,70€

 • Έργα, Μελέτες & Εργασίες δικτύων ύδρευσης (από ΔΕΥΑΩ, ΤΥ & Τμήμα Προγραμματισμού), προϋπολογισμού 874.684,70€

 • Έργα, Μελέτες & Προμήθειες σχολικών κτιρίων – εξοπλισμού (από ΤΥ & Τμήμα Προγραμματισμού), προϋπολογισμού 2.554.747,01€

 • Έργα αποχέτευσης (από ΔΕΥΑΩ & ΤΥ), προϋπολογισμού 8.289.975,54€

 • Έργα & Μελέτες Πολιτισμού, προϋπολογισμού 108.285,00€

 • Έργα Αθλητισμού, προϋπολογισμού 575.730,25€

 • Έργα, Μελέτες & Προμήθειες Ελεύθερων χώρων & μέσων πυρόσβεσης (Δασόκτημα), προϋπολογισμού 84.105,00€

 • Έργα & Προμήθειες Δημοτικών κτιρίων, προϋπολογισμού 22.220,00€

Συνολικού προϋπολογισμού 16.401.691,20€

 • Προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση (από ΤΥ & Τμήμα Προγραμματισμού), προϋπολογισμού 1.336.500,00€

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ –ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9Η ΚΥΡΙΑ

ΤΥ

224.000,00 €

Ι.Π.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

2

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ.:3+744,07 ΕΩΣ Χ.Θ.:3+911,65 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥ

24.575,00 €

Ι.Π.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

3

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ.3

ΤΥ

230.000,00 €

Π.Κ.Μ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

 

ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΥΡΙΚΑ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ

ΤΥ

1.380.000,00 (300.000 € Π.Κ.Μ.)

Ι.Π.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒ. ΕΛΕΓΧ

Α/Α

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΔΕΥΑΩ

167.404,49 €

Ι.Δ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

   

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥ

500.000,00 €

ΙΠ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥ

600.000,00 €

ΙΠ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 & ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

3

ΠΡΟΜΗΘΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥ

200.000,00 €

ΙΠ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 & ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

4

ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΥ

41.062,43 €

ΙΠ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 & ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Α/Α

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΥ

7.171.451,00 €

(ΕΣΠΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ \ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΔΕΥΑΩ

1.103.524,54€

(ΕΣΠΑ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Α/Α

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

ΤΥ

20.585,00 €

ΙΠ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2

ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 15 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΦ.ΚΤΙΡ.

ΤΥ

74.500,00 €

ΙΠ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΥ

421.130,25 €

ΙΠ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥ

130.000,00 €

130.000,00 Ι.Π &100.000 € Π.Κ.Μ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREGVA ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas/ Aqua-lity (Δεξαμενή αποσιδήρωσης νερού)

678,480,00 €

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG –A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Remote Healthcare Service Provision / RemoteCARE (Κινητές μονάδες υγείας)

927,549,94 €

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο

234.000,00 €

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Ανέγερση 2ουδημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου

2.730.000,00 €

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου

9.333.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 10 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Έργο ύδρευσης στη Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Έργα αποχέτευσης Μελισσοχωρίου

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας δημοσίων κτιρίων (δημαρχείου και σχολείου) δήμου Ωραιοκάστρου

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού κολυμβητηρίου δήμου Ωραιοκάστρου

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Αγροτική οδοποιία

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Χρηματοδότηση της κατασκευής 4ου γυμνασίου δήμου Ωραιοκάστρου

Αντιδημαρχία Καθαριότητας-Πρασίνου-Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας

Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στον τομέα της καθαριότητας, της ανακύκλωσης και της πολιτικής προστασίας αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης τονίζοντας ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τομέα αυτό η δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.

Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2016 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

• Αναβάθμιση της καθαριότητας οδών (οδοκαθαρισμός) και κοινόχρηστων χώρων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης, με βάση τη συνεργασία και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων.
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε τμήματα και περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων όπου δεν λειτουργούσε η επιβαλλόμενη μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων.
• Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου σε καθημερινή βάση.
• Έγινε ξεκαθάρισμα του στόλου των οχημάτων με τις αναγκαίες συντηρήσεις κατά περίπτωση και αποσύρσεις, καταστροφές με τις τυπικές διαδικασίες.
• Επιτεύχθηκαν κλαδέματα, αποψιλώσεις, κοπές δένδρων και περιποιήσεις κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και με την προοπτική καλύτερου προγραμματισμού έπειτα από πλήρωση θέσεων εργατών ορισμένου χρόνου, λόγω έλλειψης προσωπικού.
• Προώθηση των προμηθειών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής και ανακύκλωσης, μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και απορριμματοφόρων οχημάτων, σε όσο εύρος τα οικονομικά μας επιτρέπουν.
• Προμήθεια από δωρεά (χρησιδάνειο) καινούργιου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
• Προμήθεια από δωρεά 300 καινούργιων κάδων ανακύκλωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
• Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης εκτός από αυτά του μπλε κάδου (χαρτί, γυαλί, πλαστικό).
• Αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων και βιολογικών αποβλήτων με βάση την αρχή «διαλογή στην πηγή» και κομποστοποίηση.
• Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για «Συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας».
• Προώθηση υλοποίησης Προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.
• Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναδείχτηκε ως ο καταλληλότερος Δήμος σε όλη την Ελλάδα για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
• Τοπικό Σχέδιο Βιώσιμης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ειδικών Ρευμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου στα πλαίσια της αποστολής των προτάσεων μας για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης απορριμμάτων του ΦΟΔΣΑ.
• Συντάχθηκαν ειδικές μελέτες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων Παλαιοκάστρου και Νεοχωρούδας βάσει της κείμενης νομοθεσίας με πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο μας, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.
• Συντήρηση επισκευή οχημάτων του Δήμου σε ετήσια βάση καθώς και επιμέρους τεχνικές εκθέσεις επισκευών και συντηρήσεων με τη διαδικασία της Τριμελούς Επιτροπής.
• Προμήθεια καυσίμων σε ετήσια βάση και πλήθος τεχνικών εκθέσεων που έχουν ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία ανά Δημοτική Ενότητα, ανά κωδικό.
• Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εν όψει θερινής περιόδου σε ετήσια βάση.
• Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων.
• Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
• Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών.
• Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος τύπου ημιφορτηγού 4*4.
• Προμήθειες ξύλινων παγκακιών.
• Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου.
• Εργασίες επισκευής μεταλλικών κάδων καθαριότητας σε ετήσια βάση.
• Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων και φρεατίων.
• Προμήθεια φυτών σε ετήσια βάση.
• Προμήθεια μικρού γεωργικού ελκυστήρα.
• Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
• Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών υλικών για το Τμήμα Πρασίνου.
• Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων.
• Προμήθεια ρολών και κυτίων δίσκων ταχογράφου σε ετήσια βάση.
• Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφων σε ετήσια βάση.
• Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων υλικών για το Τμήμα Πρασίνου σε ετήσια βάση.
• Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ σε ετήσια βάση.
• Ασφάλιση οχημάτων, εργαλείων πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου σε ετήσια βάση.
• Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων σε ετήσια βάση.
• Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων.
• Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών συντήρησης αρδευτικών δικτύων γηπέδων Ωραιοκάστρου.
• Εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών στον ορεινό όγκο του Δήμου Ωραιοκάστρου.
• Εργασίες πλυσίματος –γρασαρίσματος απορριμματοφόρων οχημάτων σε ετήσια βάση.
• Προμήθεια δέντρων για το Τμήμα Πρασίνου σε ετήσια βάση.
• Εργασίες κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους σε ετήσια βάση.
• Προμήθεια απορρυπαντικών κάδων και λαϊκών αγορών.
• Προμήθεια λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
• Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες σε ετήσια βάση.
• Εργασίες επισκευής ελαστικών επισώστρων.
• Τοποθέτηση πτυσσόμενου πλήρους συστήματος μουσαμά σε όχημα.
• Προμήθεια τριών τρακτέρ κοπής χόρτων.
• Προμήθεια προσθέτων πετρελαιοκινητήρων.
• Προμήθεια ελαστικών επισώστρων.

Πολιτική Προστασία

• Στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας γίνονται συνεχώς δράσεις με βασικό άξονα τια αποφάσεις που λαμβάνονται στα Τοπικά Συντονιστικά Όργανα που συνεδριάζουν στα πλαίσια ετοιμότητας για πυροπροστασία, παγετό, πλημμύρες, σεισμούς.
• Έγινε επικαιροποίηση των χώρων καταυλισμού με δημιουργία ατομικού μητρώου για κάθε έναν από τους χώρους με περιγραφή και φωτογραφικό υλικό.
• Έγιναν πλήθος προμηθειών και παροχές υπηρεσιών για την έγκαιρη και έγκυρη προετοιμασία του Δήμου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Αντιδημαρχία Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής

Στη σημαντικότητα του τομέα της κοινωνικής πολιτικής αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης τονίζοντας ιδιαίτερα τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων καθώς και της στήριξης του αθλητισμού και της παιδείας στα πλαίσια των κοινωνικών απαιτήσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης εντός του έτους 2016 ο Δήμος Ωραιοκάστρου με τη συνδρομή του τμήματος Προγραμματισμού εντάχθηκε στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωραιοκάστρου προϋπολογισμού 234.000,00 €, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου προϋπολογισμού 112.320,00 € και REMOTECARE (Κινητή μονάδα Υγείας).

Αναλυτικά η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δραστηριοποιήθηκε  στους παρακάτω τομείς:

 • θέματα προνοιακού χαρακτήρα (επιδόματα, συντάξεις, βιβλιάρια ανασφαλίστων) για 220 ωφελούμενους.
 • διενέργησε επίσημες κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση επιδομάτων από την Πρόνοια (επίδομα παιδικής προστασίας, επίδομα στεγαστικής συνδρομής, επίδομα ένδειας/ανεργίας), 30 εκθέσεις ανά έτος.
 • φρόντισε για την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσω Τράπεζας τροφίμων/Κοινωνικού Παντοπωλείου για 730 οικογένειες.
 • διεκπεραίωσε τις αιτήσεις για το Τ.Ε.Β.Α. και υλοποίησε το πρόγραμμα με διανομή των προϊόντων σε 950 ωφελούμενους. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 όπου ο Δήμος Ωραιοκάστρου ήταν από τους πρώτους που εντάχθηκαν στη σύμπραξη Δήμων και Περιφέρειας.
 • σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ανηλίκων) πραγματοποίησε κοινωνικές έρευνες κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε 60 περιπτώσεις.
 • σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξέδωσε 30 βεβαιώσεις εισαγωγής πολιτών σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων και κλινικές.
 • οργάνωσε τη λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος με εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές το χρόνο (συνολικά 100 άτομα).
 • λειτουργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που απευθύνεται σε Άτομα της Τρίτης Ηλικίας και Α.μ.Ε.Α., με 200 ωφελούμενους σε σταθερή βάση.
 • παρέχει πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα τόσο στο χώρο της Υπηρεσίας όσο και σε κατ’ οίκον επισκέψεις σε 45 άτομα το μήνα.

Από 01/01/2016 υπάρχει διαθέσιμη γενική ιατρός που εξετάζει και συνταγογραφεί ανασφάλιστους και άπορους πολίτες, και διοργανώνει ημερίδες με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Διαβατών.

Ακόμη, ο Δήμος διοργανώνει τρία σημαντικά κοινωνικά προγράμματα σε ετήσια βάση:

 • Το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» με τη συμμετοχή παιδιών από τον ευρύτερο Δήμο Ωραιοκάστρου, 150 παιδιά για το 2015 και 150 για το 2016.
 • Το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις» με τη συμμετοχή παιδιών από τον ευρύτερο Δήμο Ωραιοκάστρου, 60 παιδιά για το 2015 και 40 για το 2016.
 • Το πρόγραμμα «ΚΔΑΠ – Θερινής απασχόλησης» με τη συμμετοχή παιδιών από τον ευρύτερο Δήμο Ωραιοκάστρου, 270 παιδιά για 2015 και 290 για το 2016.

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου αλλά και εκτός αυτών, διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Συγκεκριμένα:

 • Το 2015, διοργάνωσε θεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, μουσικές εκδηλώσεις.
 • Το 2016, διοργάνωσε θεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, μουσικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων.
 • Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς ήταν η πολυφωνική χορωδία της Κρατικής Χορωδίας Δωματίου της Αρμενίας.
 • Το 2015 καθιερώθηκε ο θεσμός της αποκριάς (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) που συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε χρονιά (2 εκδηλώσεις, 2015 και 2016).
 • Εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ) σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.
 • Από το 2016 και εφεξής διοργανώνεται ο θεσμός του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» που περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων (συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις).
 • Κάθε χρόνο διοργανώνεται η χριστουγεννιάτικη γιορτή για το άναμα του δέντρου «Αγγέλων Έλευσις».
 • Μουσικές παραστάσεις (2015- 2016) :

Ορατόριο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος».

Μουσική βραδιά με τον μουσικοσυνθέτη «Γεώργιο Χατζηνάσιο».

Συναυλία Δημήτρη Μπάση, κατά τον εορτασμό «Αγγέλων Έλευσης 2016».

 • Θεατρική ομάδα ενηλίκων Δήμου Ωραιοκάστρου:

Ράφτης κυριών, 2015.

Το φάντασμα του Ραμόν Ναβάρο, 2016.

 • Οργάνωση και εορτασμός όλων των εθνικών εορτών και εθνικών επετείων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κάθε χρόνο παραχωρούνται σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους του ευρύτερου Δήμου Ωραιοκάστρου οι αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστών γυμναστηρίων και γηπέδων, για άθληση και διεξαγωγή αγώνων πάντα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αναλυτικά:

 • Κονταξοπούλειο: 400 αγώνες
 • Κλειστό Γυμναστήριο Δρυμού «Παναγιώτης Νέτσικας»: 200 αγώνες
 • Δημοτικό Γυμναστήριο Καλλιθέας (Νεοχωρούδα): 100 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Ωραιοκάστρου: 120 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Δρυμού: 50 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Λητής: 50 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Μονολόφου: 50 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Μεσαίου: 50 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Νεοχωρούδας: 50 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Πενταλόφου: 50 αγώνες
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου Μελισσοχωρίου: 50 αγώνες

Το 2014 εγκρίθηκε για πρώτη φορά κανονισμός λειτουργίας κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων ενώ έγινε διαγωνισμός και ανάθεση λειτουργίας, μετά από πολλά χρόνια, του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου «Κονταξοπούλειο» Ωραιοκάστρου (2015).

Την επόμενη χρονιά ο Δήμος ολοκλήρωσε την ενεργειακή αναβάθμιση του «Κονταξοπούλειου» και ένα χρόνο μετά έγινε ανακατασκευή των αποδυτηρίων του γυμναστηρίου. Επίσης το τμήμα έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αδειοδότηση των κλειστών γυμναστηρίων.

Στο Δήμο λειτουργεί Δημοτικό Κολυμβητήριο που εξυπηρετεί 1500 άτομα ανά σεζόν (πεντάμηνης διάρκειας).