ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014–2016 και 2017–2018: ΔΕΥΑΩ-ΔΗ.ΚΕ.Ω.-Δ.ΟΠ.Π.Α.Ω

 

Απολογισμός πεπραγμένων 2014–2016: ΔΕΥΑΩ

Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της
ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της
δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕΥΑΩ)

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕΥΑΩ)
Α/Α ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7.171.451,00 € (ΕΣΠΑ)
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ \ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΕΥΑΩ 1.103.524,54€ (ΕΣΠΑ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 150 ΜΕΤΡΩΝ
ΔΕΥΑΩ 15.000,00€
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Α/Α ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΥΑΩ 20.000,00 € Ι.Δ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2.ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ
ΔΕΥΑΩ 12.400,00 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
3.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΔΕΥΑΩ 11.500,00 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
4.ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
ΔΕΥΑΩ 10.000,00 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
5.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
15.000,00 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
6.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 6 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
8.000,00 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
7.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΗΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΛΛΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
15.000,00  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

8.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ
17.000,00 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
9.ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΔΕΥΑΩ 167.404,49 €
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
10.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΚΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΥ 24.117,84 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
11.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
24.262,37 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
12.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Aqua-Lity
ΕΡΓΟ ΑΠΟΣΙΔΗΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
TY / TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
550.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
(INTERREG)
ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΘΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15/9/2014
Υποχρεώσεις προς τρίτους
ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.417.800,00 ευρώ
ΔΕΥΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 3.126.359,00 ευρώ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 353.295,00 ευρώ
ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 200.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 5.097.454,00 ευρώ

Ταμείο: 97.024,00 ευρώ
Ανείσπρακτοι λογαριασμοί (καταναλωτών): 1.150.947,00 ευρώ
Εισπράξαμε από INTEREG (Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, αποπληρωμή του έργου της
αποχέτευσης της Μυγδονίας): 3.064.485,00 ευρώ
2015:Ανείσπρακτοι λογαριασμοί (καταναλωτών): 1.449.176,25 ευρώ
Ταμείο: 379.794,88 ευρώ
2016:
Ανείσπρακτοι λογαριασμοί (καταναλωτών): 1.391.126,78 ευρώ
Ταμείο: 1.324.847,38 ευρώ
17/10/2017
Υποχρεώσεις προς τρίτους
ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 445.566,00 ευρώ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 211.977,00 ευρώ
ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 200.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 857.543,00 ευρώ
Ταμείο: 200.000,00 ευρώ
Ανείσπρακτοι λογαριασμοί (καταναλωτών): 1.200.000,00 ευρώ

 Απολογισμός πεπραγμένων 2017–2018 ΔΕΥΑΩ

Η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου αποτελεί ίσως τη μικρότερη Δημοτική Επιχείρηση της χώρας, παρότι σε δίκτυο ανήκει στις μεσαίες Δημοτικές Επιχειρήσεις. Λόγω των φτωχών ποσοτήτων ύδατος του υδροφόρου ορίζοντα καλύπτουμε τις ανάγκες της περιοχής με πολλές γεωτρήσεις. Συγκεκριμένα 42 γεωτρήσεις, με 13 αντλιοστάσια στα οποία δουλεύουν ανελλιπώς 22 αντλίες και με 8 πιεστικά συγκροτήματα (όταν συγκριτικά ολόκληρες πόλεις καλύπτονται με μία ή δύο γεωτρήσεις).

Ένα ακόμη γεγονός που επηρεάζει αυξητικά το κόστος λειτουργίας είναι τα παλαιωμένα εσωτερικά δίκτυα, τα οποία παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες και μεγάλες διαρροές.

Μεγάλη συμμετοχή στα έξοδα της ΔΕΥΑΩ, έχει και η συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού, μετά από 11 χρόνια λειτουργίας. Δυστυχώς οι καθυστερήσεις πληρωμών των συντηρητών, δυσχεραίνει τη συνεργασία μαζί τους. Ζητείται από την πλευρά τους προκαταβολική εξόφληση, αίτημα το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Επίσης, το σημαντικότερο πρόβλημα στην Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας παραμένει για την ώρα η ακαταλληλότητα του νερού, λόγω της παρουσίας νιτρικών.

Η πολιτεία μετά από πιέσεις και διαβουλεύσεις με την ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης) εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση επτά (7) συναρμόδιων υπουργείων, με την οποία υποχρέωσε τις ΔΕΥΑ να προβούν σε μελέτες κόστους και θέσπιση νέας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία υποχρεωτικά θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Θα προβλέπει ένα μικρό απόθεμα που θα καλύπτει μελλοντικά έργα βελτιώσεων, θα καλύπτει τη θέσπιση κοινωνικών τιμολογίων και θα ισχύει για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία των συνδημοτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, φροντίσαμε τα νέα τιμολόγια να είναι αυστηρά ανταποδοτικά με το μικρότερο κόστος συντήρησης και βελτιώσεων. Ελπίζουμε ότι οι δημότες θα αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να επιδείξουν την απαιτούμενη συνέπεια στην αποπληρωμή των λογαριασμών τους, έστω και με την επιλογή του διακανονισμού, γεγονός που δυστυχώς δεν ισχύει την παρούσα χρονική περίοδο.

Έργα και Δράσεις της ΔΕΥΑΩ

 1. Συνεχίζουμε τη διαρκή μείωση των υποχρεώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης, με την επιλογή εξωτερικών συνεργατών που συνδυάζουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και ανταγωνιστικότητα στις χρεώσεις της παροχής των υπηρεσιών τους. Με την ίδια φιλοσοφία γίνεται και η αγορά προμηθειών, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς.

 2. Γίνεται προσπάθεια αύξησης των εσόδων της αποχέτευσης, επιδιώκοντας την εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο είναι υποχρεωτική η σύνδεση νοικοκυριών και επαγγελματικών στεγών με τον διερχόμενο αγωγό (παρά τις έντονες αντιδράσεις και φραστικές επιθέσεις που δέχονται οι δημοτικοί υπάλληλοι).

 3. Όσον αφορά στους μεγάλους οφειλέτες, αποφασίσαμε να προβούμε σε άμεση είσπραξη (έναντι κάποιας αμοιβής) στέλνοντας καταστάσεις στις αντίστοιχες ΔΟΥ. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα, όπου λαμβάνει χώρα. Δυστυχώς, στη δική μας περίπτωση, εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

 4. Πραγματοποιήθηκε σύνταξη μελέτης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό των εξόδων, εξαιτίας των μεγάλων διαρροών που προκαλούνται από την ακαταλληλότητα του εσωτερικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Μυγδονίας. Η μελέτη κατατέθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1, εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε με € 2.950.000. Βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης και της δημοπράτησης εν συνεχεία.

 5. Πετύχαμε χρηματοδότηση ύψους € 260.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες. Συντάχθηκε μελέτη για παρεμβάσεις σε κεντρικούς αγωγούς και το έργο βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης.

 6. Δίνοντας προτεραιότητα και βαρύτητα στο σοβαρό πρόβλημα των νιτρικών που αντιμετωπίζει η ποιότητα του νερού της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, κατατέθηκε ειδική μελέτη, εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε έργο με το ποσό των € 3.181.636,31.

Επίσης, έχει ήδη γίνει ανάθεση μελέτης για τη βελτίωση της ποιότητας νερού και της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με στόχο την κατάθεση φακέλου, μόλις ανοίξει η πρόταση. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει ιδανική λύση και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας τους καλοκαιρινούς μήνες στη βιομηχανική περιοχή της Νεοχωρούδας.

Στοχεύοντας στη λύση του προβλήματος και τη δραστική μείωση των δαπανών, θα πραγματοποιηθεί αγορά νερού από την ΕΥΑΘ, με ειδική τιμολογιακή πολιτική (οικονομικότερη).

Ταυτόχρονα θα κατασκευαστούν δύο μεγάλες δεξαμενές και διερευνητικά τρεις νέες γεωτρήσεις.

 1. Πραγματοποιήθηκε σύνταξη μελέτης και κατάθεση φακέλου, αναμένοντας χρηματοδότηση € 600.000, για την τοποθέτηση έξυπνων υδρόμετρων στη Δ.Ε. Καλλιθέας.

 2. Σύνταξη και κατάθεση μελέτης για την προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης του νερού της Ανθούπολης. Βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης επιλογής αναδόχου.

Αποχέτευση

 1. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε Πεντάλοφο και Νεοχωρούδα.

 2. Επικαιροποίηση της παλαιάς μελέτης των υπόλοιπων χωριών της Καλλιθέας και κατάθεση φακέλου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1. Βρίσκεται στο στάδιο αναμονής χρηματοδότησης € 5.000.000.

 3. Μόλις ανοίξει νέα πρόσκληση θα κατατεθούν οι μελέτες για τις περιοχές Λητής και Μελισσοχωρίου, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Βιολογικός

Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν ξεκινήσει τμηματικά επισκευές και συντηρήσεις του βιολογικού καθαρισμού. Παράλληλα, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο και ιδιωτική εταιρεία εξετάζεται νέα μέθοδος επεξεργασίας της λυματολάσπης. Στόχος μας με την αξιοποίηση της νέας αυτής μεθόδου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξαφάνιση της λυματολάσπης, με αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των δαπανών.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου 2014–2016 (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου  αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.

Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2016 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

Α. Λειτουργία παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ

Στη ΔΗΚΕΩ την 17-09-14 λειτουργούσαν τρείς παιδικοί σταθμοί στην ΔΕ Μυγδονίας (δυναμικότητα 73 ατόμων) και δύο ΚΔΑΠ – ένα στην ΔΕ Μυγδονίας (δυναμικότητα 30 ατόμων) και ένα στην ΔΕ Ωραιοκάστρου (δυναμικότητα 75 ατόμων).

Σήμερα στη ΔΗΚΕΩ έπειτα από ενέργειες της διοίκησης που αφορούν στις τροποποιήσεις των αδειών και στον τρόπο λειτουργίας λειτουργούν:

 1. Τρεις παιδικοί σταθμοί στη ΔΕ Μυγδονίας, ιδίας δυναμικότητας, πλήρως όμως ανανεωμένοι με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή.
 2. ΚΔΑΠ ΔΕ Μυγδονίας δυναμικότητας 60 ατόμων σε δύο βάρδιες.
 3. ΚΔΑΠ ΔΕ Ωραιοκάστρου δυναμικότητας 150 ατόμων σε δύο βάρδιες.
 4. ΝΕΟ ΚΔΑΠ ΔΕ Καλλιθέας δυναμικότητας 30 ατόμων σε δύο βάρδιες.
 5. ΝΕΟ ΚΔΑΠ ΔΕ Ωραιοκάστρου- στο Παλαιόκαστρο- δυναμικότητας 80 ατόμων σε δύο βάρδιες.

Για πρώτη φορά στους παιδικούς και ΚΔΑΠ διοργανώνονται και παρουσιάζονται ενημερωτικά προς γονείς και παιδιά ημερίδες σχετικά με την υγιεινή σώματος, διατροφή, υγιεινή στόματος, προληπτικής ιατρικής καθώς και παρουσιάσεις παιδικών  βιβλίων.

Συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών: η αύξηση εσόδων της επιχείρησης από ΕΣΠΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 200%.

Β.  Ίδρυση  και λειτουργία δημοτικού λαχανόκηπου 

Δόθηκε η δυνατότητα σε 150 οικογένειες συνδημοτών να καλλιεργούν δικά τους βιολογικά κηπευτικά προϊόντα με στόχο να συνεισφέρουν προϊόντα και στο Κοινωνικό παντοπωλείο.

Έσοδα για τη ΔΗΚΕΩ 5.000,00 ευρώ ετησίως

Γ. Ανακαίνιση δημοτικού κολυμβητηρίου

Αποτέλεσμα η αύξηση της συμμετοχής, η ασφαλέστερη υγιεινή και ασφάλεια των συμμετεχόντων και η μείωση του κόστους για τη λειτουργία παρά την αύξηση της συμμετοχής και την ασκούμενη  κοινωνική πολιτική με διατήρηση των τιμών σε ίδια επίπεδα και μείωσή τους σε ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων (ΑΜΕΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ).

              Δ.  Δημιουργία τμημάτων εκμάθησης ζωγραφικής ενηλίκων

Συνέπεια η προβολή του Δήμου με δημιουργία εκθέσεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης λόγω ανταποδοτικότητας του έργου.

Ε. Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού

ΣΤ. Ανανέωση όλων των συμβάσεων ΑΜΕΑ στα πλαίσια προστασίας της εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.

                             Στόχοι

 1. Ίδρυση και λειτουργία νέων ΚΔΑΠ σε άλλα σημεία του Δ.Ω.
 2. Ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
 3. Ίδρυση και λειτουργία ΚΗΦΗ με την έναρξη σχετικής πρόσκλησης

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΔημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ )

ΕΣΟΔΑ 2014 2015 2016
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 37.784,70 35.545,41 45.390,37
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 346.200,13 949.299,29 1.253.496,73
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     3.252,01
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.953,60 877,24 900,07
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   31.208,22 6.539,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 388.952,43 1.018.945,16 1.311.594,30
ΕΞΟΔΑ      
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 750.534,42 791.895,61 844.368,17
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 46.035,90 42.409,78 48.148,03
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 78.957,16 69.146,96 91.799,42
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 7.328,61 6.559,68 101.598,18
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80.708,05 73.978,54 63.966,93
ΤΟΚΟΙ 544,77 462,62 733,45
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   7.287,71 6.256,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 964.108,91 991.740,90 1.156.870,21

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου 2017–2018 (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

Η ΔΗΚΕΩ, Ν.Π.Ι.Δ. του Δ.Ω. έχει καθαρά κοινωφελή χαρακτήρα.

Βάσει του Ν.4071 χρηματοδοτείται από τον Δ.Ω. με ποσό ίσο με τη διαφορά ΕΞΟΔΑ – ΕΣΟΔΑ.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 η επιχείρηση:

 • Λειτούργησε δομές τριών παιδικών σταθμών (ΛΗΤΗ-ΔΡΥΜΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ) και τεσσάρων Κ.Δ.Α.Π. (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΛΗΤΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ). Όλες οι δομές της επιχείρησης είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ, έχουν πληρότητα 100% τα ΚΔΑΠ και 60% στον Π.Σ. ΔΡΥΜΟΥ, 64% στον Π.Σ. ΛΗΤΗΣ, 58% στον Π.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Οι λοιπές θέσεις των παιδικών εξυπηρετούν πολίτες του Δήμου που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ με ελάχιστο ποσό τροφείων -60 ευρώ-

Τα έσοδα της επιχείρησης από το ΕΣΠΑ ΤΟ 2018 ανήλθαν στο ποσό των 475.790,52 ευρώ.

Στις λοιπές θέσεις εξυπηρετήθηκαν γονείς άνεργοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες.

 • Λειτούργησε το Δ. Κολυμβητήριο πλήρως ανακαινισμένο και με αναβαθμισμένες υπηρεσίες ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα σχολεία του Δήμου, τους ΑΜΕΑ τους άνω των 65 ετών και με καθαρά κοινωνική τιμολογιακή πολιτική για τους ιδιώτες, τους ανέργους, τους πολυτέκνους τους μαθητές. Επίσης, εξυπηρετήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Σύλλογοι του Δήμου έναντι ελαχίστης αμοιβής, πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις αθλητών κολύμβησης. Στο κολυμβητήριο εξυπηρετήθηκαν όχι μόνο κάτοικοι του Δήμου αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης δυτικής περιοχής Θεσσαλονίκης.

 • Λειτούργησε τον Δ. Λαχανόκηπο με συμμετοχή 120 οικογενειών του Δήμου παρέχοντας δωρεάν ύδρευση και πλήρη ασφάλεια.

 • Λειτούργησε τμήματα εκμάθησης ζωγραφικής ενηλίκων των οποίων τα έργα εκτίθενται σε δημόσια έκθεση που πραγματοποιείται με πλήρη επιτυχία κατ΄ έτος. Φέτος μάλιστα ιδρύθηκε και λειτουργεί ειδική ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ, όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα και όπου παρουσιάστηκε η έκθεση για το 2018. Κάθε έτος κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων τα τμήματα ζωγραφικής της ΔΗΚΕΩ πραγματοποιούν ΒΑΖΑR για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 • Η επιχείρηση λειτουργεί υπηρεσία γραμματοθυρίδων με τις οποίες εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι του πρώην Δ. Καλλιθέας.

 • Υλοποίησε πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού για ενηλίκους, παιδιά, εφήβους και Α.Μ.Ε.Α.

 • Απασχολεί 22 άτομα με ειδικές ανάγκες και 27 άτομα εκπαιδευτικού προσωπικού.

 • Συμμετέχει στα προγράμματα του ΟΑΕΔ παρέχοντας εργασία σε άτομα ηλικίας 55-67 ετών, βοηθώντας να συνταξιοδοτηθούν καθώς και στο πρόγραμμα απασχόλησης ΑΜΕΑ.

 • Τα έσοδα της επιχείρησης, για το 2018, ανήλθαν στο ποσό των 1.350.032 εκ των οποίων 500.300 ευρώ από χρηματοδότηση του Δ.Ω.

 • Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 2014–2016 (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.)

  Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.

  Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2016 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

   ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ: ΣΥΝΝΕΝΩΣΗ 15 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΝΑ

  Έργο και Αρμοδιότητες

  Παιδικοί σταθμοί

  • Νέος πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός.
  • Δημιουργία μαγειρείου σίτισης όλων των παιδικών σταθμών (σε εξέλιξη ο εξοπλισμός).
  • Συντηρήσεις όλων των κτιρίων μετά από πολυετή εγκατάλειψη.
  • Νέες παιδικές χαρές παιδικών σταθμών ΟΑΕΔ, παράρτημα Παιδόπολης με πρότυπα ISO.
  • Ετήσιες συμβάσεις με παιδίατρο από τη στιγμή ανάληψης της διοίκησης (δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο από τις προηγούμενες διοικήσεις).
  • Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, φιδοαπωθήσεις, αναγομώσεις πυροσβεστήρων, συντηρήσεις καυστήρων σε τακτική βάση.
  • Ετήσιες συμβάσεις με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.
  • Μηνιαίες δράσεις με θεατρικές, μουσικές και άλλες καλλιτεχνικές ομάδες εντός των σταθμών.
  • Προγράμματα γυμναστικής και μουσικής προπαιδείας από πανεπιστημιακούς καθηγητές.
  1. Εκπαιδευτικές εκδρομές νήπιων.
  2. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών εντός και εκτός των σταθμών, σεμινάρια γονέων για την πρόσβαση του παιδιού από την οικογένεια στην κοινωνία.
  3. Έλεγχος από καθηγητές επιστήμονες ιατρούς για πρώτη φορά στα παιδιά.
  4. Έλεγχος από ιατρική ομάδα για πρώιμες μαθησιακές δυσκολίες στα νήπια των παιδικών σταθμών.
  5. Γιορτές και εκδηλώσεις για τις παγκόσμιες ημέρες παιδιού και μητέρας.

  ΚΑΠΗ

  1. 10 ΚΑΠΗ σε όλο το διευρυμένο δήμο.
  2. Χρηματικοί κατάλογοι για πρώτη φορά.
  3. Εκλογές σε όλα τα ΚΑΠΗ για πρώτη φορά.
  4. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ.
  5. Αναβάθμιση όλων των ΚΑΠΗ μας με συντηρήσεις στους χώρους τους.
  6. Πρόσληψη ιατρού παθολόγου για τα 2 πρώτα χρόνια και για φέτος πρόσληψη καρδιολόγου.
  7. Ιατρικές ομιλίες όλων των ειδικοτήτων.
  8. Εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές.
  9. Τμήματα χορευτικά των ΚΑΠΗ & τμήματα χορωδιών των ΚΑΠΗ.
  10. Δωρεάν 5μηνη εκγύμναση των ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου – Παλαιοκάστρου.
  11. Δωρεάν ετήσια εκγύμναση του γυναίκειου ΚΑΠΗ Λητής σε συνεργασία με τοπικό σύμβουλο της Λητής.
  12. Τουρνουά τάβλι & παιχνιδιών με τράπουλα ΚΑΠΗ Δρυμού.
  13. Δωρεάν φιλανθρωπικός χορός στο ΚΑΠΗ Μεσαίου με ζωντανή μουσική.
  14. Δωρεάν μουσικές βραδιές για όλα τα ΚΑΠΗ και τις 2 χρονιές για την Παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας.
  15. Ομιλίες κοινωνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικών συμβούλων σε όλα τα ΚΑΠΗ.
  16. Δωρεάν βραδιές σε θέατρα και μουσικές σκηνές.
  17. Δωρεάν περιποίηση πεδολογίας στα ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου- Παλαιοκάστρου σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο του Ωραιοκάστρου.

  Βιβλιοθήκες

  Λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του Ωραιοκάστρου, κλειστές της Μυγδονίας μετά το 2012.

  1. Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης Ωραιοκάστρου.
  2. Επαναλειτουργία βιβλιοθήκης Μελισσοχωρίου και σταδιακή λειτουργία της βιβλιοθήκης της Λητής.
  3. Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών μονάδων μέσα στις βιβλιοθήκες.
  4. Σεμινάριο σε όλα τα σχολεία για τις βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο.
  5. Παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς και ποιητές μέσα στις βιβλιοθήκες.
  6. Λειτουργία Λέσχης Ανάγνωσης.
  7. Χορηγίες από εκδοτικούς οίκους και στις 2 βιβλιοθήκες.
  8. Αγορά βιβλίων νέων εκδόσεων.

  Πολιτισμός

  1. Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
  2. Φιλαρμονική του δήμου για την κάλυψη των εκδηλώσεων του δήμου.

  Γραφείο διοίκησης

  1. Στελέχωση γραφείου με μια υπάλληλο οικονομικού – διοικητικού από τον δήμο αποσπασμένη για (2 συν 2 χρονια) & 1 διοικητικό υπάλληλο με απόσπαση από άλλο δήμο.
  2. Εξωτερική συνεργασία με λογιστικό γραφείο.
  3. Πλήρης φάκελοι μελών ΚΑΠΗ, βιβλιοθηκών, παιδικών σταθμών.
  4. Σταδιακός εξοπλισμού του γραφείου με υπολογιστές, φαξ, εκτυπωτές.
  5. Μαθητεία 3 ατόμων ΟΑΕΔ με ειδικότητες βοηθών γραμματειακής υποστήριξης και γραφιστικής και 8 μηνη με ειδικότητα διοικητικού προσωπικού.
  6. Τήρηση βιβλίων πρακτικών, εσόδων, εξόδων, αποφάσεων, συμβάσεων, προμηθειών, πρωτόκολλου, ΕΣΠΑ, προγραμμάτων ΚΑΠΗ, βιβλιοθηκών.

                 ΣΤΟΧΟΙ

  • Συνεχής βελτίωση των οικονομικών του Νομικού Προσώπου.
  • Στελέχωση γραφείου με διοικητικούς υπαλλήλους για επάνδρωση λειτουργίας τμήματος ΚΑΠΗ και προμηθειών.
  • Τροποποίηση οργανισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.
  • Αξιολογήσεις και κρίσεις των υπαλλήλων για θέσεις προϊστάμενων και διεύθυνσης.
  • Αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών μας προς τους πολίτες.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων.
  • Δημιουργία παιδικών χαρών με πρότυπα ISO και στους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς.
  • Δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Μελισσοχώρι.
  • Δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στον Πεντάλοφο.
  • Μεταφορά του ΚΑΠΗ Πενταλόφου σε νέο χώρο.
  • Επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Ανθούπολης.
  • Επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του Δρυμού.
  • Δημιουργία κινητής βιβλιοθήκης στη ΔΕ Καλλιθέας.
  • Αγορά λεωφορείου για μετακινήσεις νηπίων και βρεφών.
  • Ολοκληρωμένες συντηρήσεις σε όλα τα κτίρια του ΔΟΠΠΑΩ.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ)

  Ταμειακό 30/9/2017

  • Χρηματικά διαθέσιμα: 713.098,77 € εκ των οποίων 391.488,37 € σε κωδικό (ΕΣΠΑ) για πληρωμές προηγούμενων χρεών ΕΣΠΑ
  • Παλιές δικαστικές αποφάσεις: 142.098,16 €
  • Παλιά τιμολόγια που δεν έχουν επαναψηφιστεί τα προηγούμενα προ διοίκησης μας έτη: 105.901,84 €
  • Ανείσπρακτα: 15.381,47 € και 42.123,89 € τροφεία που θα εισπραχθούν σταδιακά μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2017
  • Υπόλοιπο Ταμείου: 131.115,76 €
  • Εξυγίανση του ταμείου σταδιακά τα 3 χρόνια με μείωση χρέους:

  -Κατά 306.000 € το 2015,

  -230.000 € το 2016 και

  -πλήρης εξυγίανση μέχρι το τέλος του 2017

  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 2017–2018 (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.)

  Οικονομικά

  Πλήρης εξυγίανση Ταμείου

  Ταμείο 09/2014 => χρεωστικό κατά € 727.273

  Ταμείο 12/2018 => € 295.799,75

  Εξυγίανση του ταμείου σταδιακά τα 4 χρόνια: Μείωση του χρέους κατά € 305.000 το 2015, € 230.000 το 2016, € 170.000 το 2017, πλήρης εξυγίανση μέχρι το τέλος του 2018. Εξοφλήθηκαν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

  ΠΑΡΟΥΣΑ

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ

       
   

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ

  ΓΕΝ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ

  ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

  451.960,69

  -445.041,72

  6.918,97

  6.918,97

  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

  825.394,33

  -725.641,68

  99.752,65.

  99.752,65

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  892.723,79

  -703.595,66

  189.128,13

  189.128,13

  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ (ΥΠΕΣ11585/19-04-2017)

     

  0

  0

  ΣΥΝΟΛΟ

  2.170.078,81

  -1.874.279,06

  295.799,75

  295.799,75

  • Συνεχής μείωση λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, νέες μειωμένες συμβάσεις λογισμικών, συμβάσεις με χαμηλότερες τιμές προμηθειών κ.λπ.)

  • Άτομο 8αώρου βάσεως στον χώρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω., μετά από σύμβαση με λογιστικό γραφείο.

  Παιδικοί Σταθμοί

  Και τις δύο χρονιές κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός παιδικού, σύμφωνα με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν.

  – Σχολική Χρονιά 2017-2018

  ΕΣΠΑ : 235 ΠΑΙΔΙΑ

  Σύνολο Χρηματοδότησης: € 462.788,30

  Τροφεία: 75 ΠΑΙΔΙΑ

  Έσοδα Τροφείων για το οικονομικό έτος 2017: € 77.000

  – Σχολική Χρονιά 2018-2019

  ΕΣΠΑ : 232 ΠΑΙΔΙΑ

  Σύνολο Χρηματοδότησης: € 526.382,44

  Τροφεία: 60 ΠΑΙΔΙΑ

  Έσοδα Τροφείων για το οικονομικό έτος 2018: € 61.000

  • Δημιουργία 3 μαγειρείων πλήρους εξοπλισμού (εξοπλισμός μαγειρείων, σκεύη κουζίνας, τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης). Δαπάνη: € 31.000

  • Πρόσληψη μαγείρων, βοηθών μαγείρων και καθαριστριών.

  • Συντηρήσεις όλων των κτιρίων (ελαιοχρωματισμοί, παράθυρα, σίτες, πλακάκια, καζανάκια, λάμπες κ.λπ.)

  • Αγορά κλιματιστικών μονάδων.

  • Αλλαγή 2 καυστήρων (Πενταλόφου και Μεσαίου).

  • Ετήσιες συμβάσεις με παιδίατρο.

  • Ετήσιες συμβάσεις με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.

  • Μηνιαίες δράσεις εντός των σταθμών με θεατρικές, μουσικές και άλλες καλλιτεχνικές ομάδες.

  • Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, φιδοαπωθήσεις, αναγομώσεις πυροσβεστήρων και συντηρήσεις καυστήρων σε τακτική βάση.

  • Σεμινάρια γονέων για την πρόσβαση του παιδιού από την οικογένεια στην κοινωνία.

  • Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και εργαζομένων από ειδικούς ψυχολόγους.

  • Σε εξέλιξη αδειοδοτήσεις λειτουργίας σύμφωνα με τον νέο πρότυπο κανονισμό, όλων των παιδικών σταθμών.

  • Γιορτές κι εκδηλώσεις για τις παγκόσμιες ημέρες Παιδιού και Μητέρας.

  • Πλήρης ανακαίνιση στον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση χώρου του παιδικού σταθμού Μελισσοχωρίου «Κρυονέρι», με χορηγία του ΙΚΕΑ. (2018)

  Κ.Α.Π.Η.

  • 9 ΚΑΠΗ σε όλο τον διευρυμένο Δήμο.

  • Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων μελών στα Κ.Α.Π.Η. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.:

  Έτος 2017: 1.043 μέλη / € 5.215

  Έτος 2018: 1.051 μέλη / € 5.255

  • Αναβάθμιση όλων των ΚΑΠΗ με συντηρήσεις των χώρων τους.

  • Αγορά νέων κλιματιστικών και συντήρηση των παλαιών.

  • Ετήσιες συμβάσεις με γιατρό καρδιολόγο.

  • Βραδιές σε θέατρα και μουσικές σκηνές με μειωμένο εισιτήριο.

  • Τμήματα χορωδιών και χορού.

  • Ιατρικές ομιλίες όλων των ειδικοτήτων.

  • Μουσικο-χορευτικές εκδηλώσεις.

  • Ομιλίες κοινωνικού και ιστορικού χαρακτήρα.

  Βιβλιοθήκες

  • Συνολικός αριθμός οικογενειακών καρτών στις βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.:

  Έτος 2017: 3.760

  Έτος 2018: 3.760

  • Η συμμετοχή μελών στις βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. είναι ΔΩΡΕΑΝ.

  • Παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς και μαθητές.

  • Χορηγίες από εκδοτικούς οίκους και στις δύο βιβλιοθήκες.

  • Αγορά βιβλίων νέων εκδόσεων.

  • Δημιουργία λέσχης ανάγνωσης με μεγάλη προσέλευση και πολλά δρώμενα. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

  • Συνολικός αριθμός μελών Λέσχης Ανάγνωσης:

  Έτος 2017 : 50

  Έτος 2018 : 55

  • Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

  • Συντήρηση μουσικών οργάνων.

  • Φιλαρμονική του Δήμου για κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου, εκκλησιών και πολιτιστικών συλλόγων όλου του διευρυμένου Δήμου.

  • Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων παιδιών στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.:

  Έτος 2017: 46 παιδιά

  Έτος 2018: 46 παιδιά

  Η εκμάθηση στην φιλαρμονική ορχήστρα  του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. είναι ΔΩΡΕΑΝ

  Γραφείο Διοίκησης

  • Στελέχωση Γραφείου Διοίκησης με ένα άτομο Διοικητικού – Οικονομικού με απόσπαση (αναμονή έγκρισης της μετάταξής του).

  • Εν αναμονή μετάταξης μίας ακόμη υπαλλήλου Διοικητικού – Οικονομικού, ενός μάγειρα και μιας βρεφοκόμου (οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμούν τα ΦΕΚ).